Scenario Planning

Temporary page – information about scenario planning.

Kijk over de horizon, voorzie, anticipeer en word succesvol!

Iedere dag van ons leven worden we geconfronteerd met talloze gebeurtenissen. Sommige zaken zijn voorspelbaar andere juist uiterst onzeker. Zo kraakt het financiële systeem, verandert ons klimaat en zijn voedselcrisissen aan de orde van de dag. Het zijn de onzekerheden van nu die onze toekomst een drastische wending kunnen geven.

Scenarioplanning is een methode waar inzicht in mogelijke toekomsten vertaald kunnen worden naar robuuste strategische keuzes. Het is een manier van denken geworden die niet meer weg te denken is in moderne organisaties. Dit handboek laat van a tot z zien hoe een scenariotraject wordt uitgevoerd. Het biedt de nodige basiskennis, maar vooral een stapsgewijze aanpak die het gemakkelijk maakt het gehele traject te doorlopen: van scenario-ontwikkeling, via scenariotoepassing naar borging. We doen dit op een wijze zodat organisaties in staat zijn strategieën, producten en diensten te ontwikkelen die maximaal inspelen op een alsmaar veranderende wereld. Dat alles met vele voorbeelden herkenbaar uit de praktijk.

Wij richten ons op zowel het hoger onderwijs als de professional. Om iedereen te kunnen voorzien van voldoende praktisch materiaal wordt dit boek ondersteund door de website van het
Instituut voor Toekomstontwikkeling: www.ivto.nl

De wereld om ons heen wordt beinvloed door talloze (on)zekere gebeurtenissen. Om jezelf voor te bereiden op allerlei mogelijk veranderingen volstaat het kijken naar trends niet meer. Het zijn juist de onzekerheden waar de kracht van een flexibele en innovatieve onderneming schuilt. Scenarioplanning is een instrument dat bedrijven, organisaties en overheid helpt om toekomstvast te ondernemen. Het handboek scenarioplanning laat je in vijf delen zien hoe je een complete toekomstverkenning uitvoert.

Deel 1: De basis
In het eerste deel ‘de basis’ wordt het fundament gelegd van de wereld die scenarioplanning heet. Zeg maar een deel waarbij je scenarioplanning in een notendop krijgt uitgelegd. Er wordt ingegaan op de drijvers achter onzekerheid, typen scenario’s, hoe je scenario’s ontwikkelt, toepast en borgt. Als je wilt nagaan of scenarioplanning iets is om te gebruiken binnen jouw organisatie dan kun je het antwoord vinden na het lezen van dit deel. De vervolgdelen ‘scenariotraject voorbereiden’, ‘scenario’s ontwikkelen’, ‘scenario’s toepassen’ en ‘scenariotraject borgen’ verdiepen vervolgens het basisverhaal op zeer praktische wijze.

Deel 2: Voorbereiden scenariotraject
In het deel ‘voorbereiden scenariotraject’ wordt ingegaan op zaken die nodig zijn om een scenariotraject gedegen van de grond te krijgen. Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeker voor scenariotrajecten. Er wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een gedegen businesscase, de creatie en handhaving van draagvlak en een plan van aanpak. Met deze zaken op zak kun je het traject met vertrouwen tegemoet zien.

Deel 3: Scenario’s ontwikkelen
Het deel ‘scenario’s ontwikkelen’ brengt je inzichten van allerlei methoden en technieken om tot gedegen scenario’s te komen. Na het uitvoeren van een toekomstanalyse worden middels het werken met een analytische en intuïtieve methode tot basisscenario’s gekomen. Waar mogelijk verrijk je deze door ook nog te kijken naar bestaande scenario’s. Na vorming en toetsing verbeeld je ze in een vorm die de stakeholders het meest aanspreekt en die past bij de businesscase.

Deel 4: Scenario’s toepassen
Scenario’s ontwikkelen is geen doel op zich maar een middel. In het deel ‘scenario’s toepassen’ wordt ingegaan op de verschillende toepassingen waarvoor je scenario’s kunt gebruiken in de context van organisaties. We gaan in op strategische awareness, evaluatie en ontwikkeling. Kortom allerlei invalshoeken waarbij je bestaande of nieuwe ideeën tegen het daglicht van de toekomst houdt zodat je er jezelf maximaal op kunt voorbereiden.

Deel 5: Scenario’s borgen
Een scenariotraject is pas vervolmaakt als je het geborgd hebt. Tot slot gaan we dan ook in op een aantal borgingsmechanismen waarmee je de laatste fase van een scenariotraject kunt afronden. Denk hierbij aan het herijken van scenario’s, het stimuleren van toekomstbewustzijn en het ontwikkelen van een strategic early warning system.

Doelgroep

Het boek is bedoeld voor mensen die praktisch willen zien hoe je een scenariotraject binnen een organisatie succesvol kunt uitvoeren. We starten met de nodige basiskennis en gaan vervolgens in op het voorbereiden, ontwikkelen, toepassen en borgen van een scenariotraject. Het boek is geschreven om meerdere doelgroepen te bedienen. Wij onderscheiden de volgende:

Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
Het vakgebied strategisch management is niet meer weg te denken uit moderne opleidingen zoals Management, Economie en Businesscreatie. Het denken in scenario’s is dan ook een element dat zeker niet mag ontbreken in deze studies. Het bereidt studenten voor zodat ze om kunnen gaan met de alsmaar sneller veranderende en complexere wereld.

Professionals
Het boek is ook uitermate geschikt voor professionals. Wij onderscheiden drie verschillende doelgroepen.

Managers en strategen
Opereer je dagelijks in een omgeving waar je veel beslissingen op strategisch niveau moet maken? Dan kan dit boek je helpen om de strategische voorsprong te behouden. We laten je op praktische wijze zien hoe je zekerheden en onzekerheden, die spelen in de externe omgeving, kunt vertalen in robuuste besluitvormingsprocessen en strategieën.
 
Scenarioplanners en futuristen
Ben je deelnemer aan een scenariotraject of beginnend futurist (iemand die zich specifiek bezig houdt met het nadenken over mogelijke toekomsten)? Dan legt dit boek je op een eenvoudige wijze uit hoe je succesvol inhoudelijk deelnemer kunt zijn. Het legt je de basisessenties van scenarioplanning uit waarbij je ruimte hebt om jezelf te verdiepen.

Leiders van scenariotrajecten
Als leider van een scenariotraject speelt vaak de vraag:
–    Hoe pak ik nou een scenariotraject aan?
–    Waar let ik op?
–    Wat is belangrijk?

In dit boek vertrekken we vanuit een goed onderbouwde businesscase met een bijbehorend plan van aanpak. We laten je zien waar op te letten zodat je continu scherp bent en blijft op facetten als draagvlak, realiseerbaarheid en praktische toepasbaarheid.