Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Publicaties

 • Agrarisch Afrika 2025 - Voorbeeld 2.4

  Agrarisch Afrika 2025 - Voorbeeld 2.4

  afbeelding | ivto | 1 | May 14, 2012

  Een ontwikkelingsorganisatie heeft vier scenario's geschetst over mogelijke toekomsten in 2025.

 • Analyse van het dashboard - Case Postal 5.5

  Analyse van het dashboard - Case Postal 5.5

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Case Postal (5/5), analyse mobiel werken.

 • Analyseren vanuit dynamica - Toelichting 9.1 (a)

  Analyseren vanuit dynamica - Toelichting 9.1 (a)

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Methoden voor inschatten impact van drijvende kracht op businesscase.

 • Analyseren vanuit gebeurtenissen - Toelichting 9.1 (b)

  Analyseren vanuit gebeurtenissen - Toelichting 9.1 (b)

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Methoden voor inschatten impact van drijvende kracht op businesscase.

 • Ansoff strategieën - Toelichting 13.2

  Ansoff strategieën - Toelichting 13.2

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Bepalen van de strategische richting.

 • Backcasting - Figuur 7.1 (b)

  Backcasting - Figuur 7.1 (b)

  afbeelding | ivto | 1 | May 14, 2012

  Denkrichting achteruit.