Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

Toekomstscenario's - Duurzame Energie - 2050

Sustainable Energy Shell

So what will the two worlds described in our scenarios look like? How might the world change in either one? Watch the video and explore the Scramble and Blueprints scenarios.
More information on http://www.shell.com/scenarios/


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.