Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht

Toekomstscenario's - Defensie - 2030

De inspanningen van Defensie moeten kunnen rekenen op brede politieke en maatschappelijke steun. Om de taken en de middelen van de krijgsmacht op de langere termijn in evenwicht te houden heeft het kabinet toekomstige verkenningen uitgevoerd. Hiermee wil het kabinet een inhoudelijke bijdrage leveren aan de mogelijke ambities voor de krijgsmacht en het daarmee samenhangende niveau van Defensiebestedingen.

De interdepartamentale werkgroep Verkenningen heeft maandag in maart de uitkomsten van haar onderzoek aangeboden aan demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen en demissionair minister van Defensie, Eimert van Middelkoop.

http://www.defensie.nl

Share

geef je feedbackontvangen feedback (1)