Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Ontwikkel beleid - Figuur 13.6

Bij het stellen van (nieuwe) strategische doelstellingen hoort beleid.

Inclusief de verschillende beleidsterreinen zoals: HRM, facilitair, ICT, R&D, inkoop etc...
 
Hoofdstuk 13 - Strategische ontwikkeling
Figuur 13.6 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback (1)