Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

HBO studenten praktijkcase

Studenten praktijkcase behorende bij HBO Module I

Studenten praktijkcase behorende bij HBO Module I

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.