Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

HBO Module Rampen en Crisisbeheersing

Een opzet voor twee HBO modules rampen en crisisbeheersing voor de opleiding Integrale Veiligheid.


Opleiding:
HBO – opleiding Integrale Veiligheid
Onderwerp: Scenarioplanning i.h.k.v. rampen en crisisbeheersing
Periode & omvang: Jaar 3 / Blok 3 (1 ECTS) en Blok 4 (1ECTS)

Doel
‘Hands on ervaring’ opdoen met het ontwikkelen van diverse what-if scenario’s in het kader van rampen en crisisbeheersing.

Inhoud
Blok 1: stap voor stap what-if scenario's ontwikkelen o.b.v. een eigen ingebrachte praktijkcasus (1 ECTS);
Blok 2: scenario's verbeelden, integraal veiligheidsbeleid en een strategic early warning system ontwikkelen (1 ECTS).

Zie ook de presentatie voor het eerste college.

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.