Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

HBO module 1 - bijeenkomst 5

IVTO - Open Educational Resource Handboek Scenarioplanning HBO module 1 - bijeenkomst 5


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.