Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

HBO module 1 - bijeenkomst 3

IVTO - Open Educational Resource Handboek Scenarioplanning HBO module 1 - bijeenkomst 3


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.