Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Doorradicaliseren vanuit verschillende invalshoeken - Toelichting 10.1

De essentie in de basisscenario's extremer maken.

   
Hoofdstuk 10 - Fase 3: Ontwikkel scenario's
Toelichting 10.1 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.