Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Analyseren vanuit gebeurtenissen - Toelichting 9.1 (b)

Methoden voor inschatten impact van drijvende kracht op businesscase.

Zie ook toelichting 9.1 (a)
 
Hoofdstuk 9 - Fase 2: Bouw het scenarioraamwerk
Toelichting 9.1 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.