Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Colofon

IVTO - Instituut voor Toekomstontwikkeling
Telefoon: 0413 850 890
E-mail: info@ivto.org