Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

100 Toetsvragen Handboek Scenarioplanning

100 Toetsvragen Handboek Scenarioplanning

De gratis & open onderwijsmaterialen (open educational resources) van IVTO zijn aangevuld met meer dan 100 toetsvragen & antwoorden.


Een mix van meerkeuze en open vragen met hun antwoorden over Handboek Scenarioplanning zijn per boekdeel nu te downloaden. In elk document worden de vragen per hoofdstuk gesteld en staan op de laatste pagina de antwoorden en verwijzingen.

Alle documenten zijn terug te vinden in de publicatiedatabase van IVTO.
 

 
 Deze materialen worden aangeboden onder een creative commons licentie, waarbij wij u van harte uitnodigen om hieraan bij te dragen of feedback te geven.

Share